‘Neem geen hond!’

asielhond_web

Dit lijkt een rare slogan. Moeten wij immers niet zó dol zijn op honden dat we iedereen een hond gunnen?

Zeker, wij gunnen iedereen een hond. Voor liefhebbende eigenaren hebben honden immers veel voordelen. Een trouwe viervoeter biedt kameraadschap en heeft positieve effecten op het sociale leven en de gezondheid van zijn eigenaar.

Echter, wij gunnen niet elke hond een inwoner van Nederland. Sterker nog, als een hond zijn baasje zou mogen kiezen, zouden er maar een beperkt aantal door de selectie komen! Daar komt bij, dat als een hond een nieuw baasje zou mogen kiezen en zijn oude naar het asiel zou mogen brengen, dan zouden deze overvol zitten.

Spijt, geen tijd!

De moraal van dit verhaal; veel mensen beginnen onnadenkend aan een hond. De hond wordt ook vaak gekozen om de verkeerde redenen en men is niet voldoende voorbereid op de komst van een hond die geheel afhankelijk van hun wordt. Een hond heeft veel te bieden, maar verdient en vraagt ook veel. Denk aan; minimaal 2 uur aandacht en activiteit per dag, een goede medische zorg en de juiste begeleiding in een maatschappij die niet altijd even hondvriendelijk is.

Uit onderzoek is gebleken, dat meer dan 60% van de hondeneigenaren door de weeks minder dan een uur met zijn trouwe viervoeter wandelt. 1 op de 5 wandelt zelfs minder dan een half uur per dag, met als gevolg; vervelende honden die ongewenst gedrag gaan vertonen. Dat laatste lijkt zelfs bij 30- tot 90% van de honden voor te komen.

diego_web

Hondenasiels zijn overvol.

Per jaar worden er meer dan 12.000 honden naar een asiel gebracht. De ‘baasjes’ kunnen of willen er niet meer voor zorgen. Dit terwijl er ieder jaar 120.000 niet geregistreerde pups worden verhandeld door illegale broodfokkers. Hoezo ’trouwe kameraad voor het leven’? Het lijkt erop dat onze honden steeds meer worden gezien als wegwerp artikel!

‘Neem geen hond’ zouden hondenliefhebbers wat vaker moeten zeggen tegen mensen die hun hond komen aaien en zeggen dat ze er zoéén ook wel zouden willen. We zouden ze meer moeten wijzen op de verantwoordelijkheden die een baasje moet nemen ten opzichte van zijn hond.

En die fantastische hondenliefhebber die elke hond wel zou willen hebben? Die zich ook niet laat afschrikken door alle verantwoordelijkheden die hij moet nemen en die in weer en wind wel minimaal 2 uur per dag met zijn viervoetige huisgenoot het bos in wil?

Die mag zich bij ons melden!

Wij nemen regelmatig honden onder onze vleugels waarvoor hun ‘baasjes’ niet meer konden of wilden zorgen. Deze honden zijn bij ons in de roedel gesocialiseerd en wij weten bij welke persoon of in welke familie die hond het best tot zijn recht komt.